Copyright 2020 L.T.C. de Kemphanen | All Rights Reserved  l privacyverklaring

  • Facebook

Lid worden

 

Voor het opgeven van nieuwe leden of het opzeggen van uw lidmaatschap of adreswijzigingen kunt u terecht bij:

Naam: Nico Engwerda

Adres: Magnoliahof 14

Postcode: 5541 HJ, Reusel

Telefoon: 06-13036198

E-mail: info@dekemphanen.nl

Wat moet u doen om lid te worden?

Bij de ledenadministratie aan de Magnoliahof 14 te Reusel vult u een inschrijfformulier in. Graag een recente pasfoto meenemen. Ook kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, maar u dient deze te voorzien van een handtekening en een recente pasfoto. Vervolgens levert u deze in bij de ledenadministratie. Voor het aanmeldingsformulier druk je op het volgende document.

 

Wat kost een lidmaatschap?

Lidmaatschap Senior            €100,- per jaar

Lidmaatschap Junior            €56,- per jaar       

(in het jaar dat men 18 wordt, is men Senior lid

Gezinslidmaatschap             €256,- per jaar         

(2 seniorenleden en 1, 2 of 3 jeugdleden, waarvan jeugdleden thuiswonend zijn tot het jaar waarin men 25 jaar wordt)

 

-Zomerlidmaatschap Senior - €35,- (periode juni t/m augustus)

-Zomerlidmaatschap Junior - €20,-(periode juni t/m augustus)

Kosten bij aanmelding van nieuw lidmaatschap : €5,00 eenmalig. (niet van toepassing bij zomerlidmaatschap) Voor alle andere betalingen dan automatische incasso €10,- extra vanwege de administratie.

Wanneer kan ik beginnen te tennissen?

Bij aanmelding bij de ledenadministratie ontvangt u direct een voorlopig pasje en kunt u gebruik gaan maken van de tennisbanen.

Kan ik ook les krijgen?

Het hele jaar door zijn er tennislessen. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de coördinator van de lessen: Tennistrainer Rudi Saleh. Voor meer informatie, zie de pagina over tennislessen.

En als ik wil stoppen?

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vòòr 15 december. (uitzondering is het zomerlidmaatschap: het zomerlidmaatschap wordt automatisch per 1 september beëindigd) Wanneer u zich afmeldt ontvangt u altijd een bevestiging. Als u later opzegt, maar vòòr 1 april, dan betaalt u €25,00 i.v.m. KNLTB bonds-en administratiekosten. Na 1 april is het niet meer mogelijk om voor het lopende jaar nog op te zeggen. 

Vrij tennissen

Als u een keer wil tennissen met iemand die geen lid is van de club dan kan dat. Niet-leden kunnen d.m.v. een introducékaart eenmalig gebruik maken van de faciliteiten.

 

Introducékaart tot 18.30 uur €3,50

Introducékaart gehele dag  €6,00